Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 

GDS POWER s.r.o., Kublov 275, 267 41, IČ: 04652053, DIČ CZ04652053

zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 251337, Městský soud v Praze 

Respektujeme a chráníme vaše soukromí. Pokud máte dotazy k těmto Zásadám zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat na info@kidfamilyenglish.com.

Jaké informace zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v rámci naší emailové komunikace, případně jiné komunikace, nebo osobní údaje, které získáme na základě vyplnění formulářů na našich webových stránkách, např. tedy jméno, email a další informace, které nám poskytnete. Zákonným důvodem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem poskytovat přímý marketing.

Mobilní aplikace Kid Family English neshromažďuje žádné osobní údaje.

 

Proč údaje zpracováváme?

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a zasílání obchodních sdělení, která by vás mohla zajímat.

Ze zasílání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit zasláním emailové zprávy na výše uvedený kontakt.

Jak dlouho Vaše data uchováváme?

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (max. 15 let) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, (max.10 let), jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Jak Vaše data chráníme?

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Dále prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

Komu můžeme Vaše údaje poskytnout?

Přístup k Vašim údajům mohou být poskytnuty osobám zabezpečujícím dodání zboží a zajišťující další služby s tím spojené (např. Simpleshop.cz pro prodej Pracovních listů). S těmito subjekty máme uzavřenou smlouvu dle čl. 28 odst. 3 GDPR. 

Jaká máte práva?

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto podmínkách

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Tyto zásady mohou být aktualizovány. Prosíme sledujte případné změny.

Datum vydání: 23. 08. 2022