Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky se použijí pro prodej produktů na našich webových stránkách:

1) https://www.KidFamilyEnglish.com – anglické výukové materiály Kid Family English

2) https://www.SvihadloNeniNuda.cz – švihadlové kurzy a prodej švihadel

Než je začnete číst, rádi bychom Vás upozornili na některé důležité body:

Digitální produkty jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu. Jejich obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit (zejména na internetu nebo jiných sítích) nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

Digitální produkty nelze vrátit (viz bod 5. Odstoupení od smlouvy). Abyste se mohli rozhodnout, zda Vám naše digitální produkty vyhovovat, umístili jsme na naše webové stránky ukázky, kde se s produkty můžete seznámit. 

Potřebujete-li více informací nebo delší ukázky na vyzkoušení, napište nám prosím na 

1) daniela@kidfamilyenglish.com anglické výukové materiály Kid Family English

2) vendy@SvihadloNeniNuda.cz – švihadlové kurzy a prodej švihadel

 

Obsah:

  1. Základní ustanovení
  2. Informace o produktech a ceně
  3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  4. Platební podmínky a dodání produktů
  5. Odstoupení od smlouvy
  6. Funkčnost digitálního obsahu a autorská práva
  7. Práva z vadného plnění
  8. Mimosoudní řešení sporů
  9. Závěrečná ustanovení  

 

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (déle jen VOP) se použijí pro prodej digitálních produktů i fyzického zboží (dále jen „produkty” pokud není uvedeno jinak) na webových stránkách dostupných na internetových adresách:

https://www.SvihadloNeniNuda.cz 

https://www.KidFamilyEnglish.com/cs

(dále jen „webové rozhraní“).

 

Prodávající
Firma: GDS POWER s.r.o., Kublov 275, 267 41
IČ: 04652053, DIČ CZ04652053
zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 251337, Městský soud v Praze
E‑mail: daniela@KidFamilyEnglish.com,  vendy@SvihadloNeniNuda.cz

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní uzavře s prodávajícím kupní smlouvu. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel.

Při koupi online kurzu se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu.

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, uzavíráte smlouvu jako podnikatel.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

Smlouva je tvořena objednávkou kupujícího (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím přijetím ze strany prodávajícího a těmito VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

Smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku si jako Kupující hradíte sami. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

 

Digitální produkty jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu. Jejich obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit (zejména na internetu nebo jiných sítích) nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

 

2. Informace o zboží a ceně

Informace o zboží, ceně, jeho hlavních vlastnostech a ukázka jsou uvedeny v internetovém obchodě.

Cena zboží je uvedena včetně DPH. Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “POTVRĎTE NÁKUP”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu Potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. 

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

4. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit způsoby uvedenými v objednávkovém formuláři.

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem na účet prodávajícího jsou součástí Potvrzení o přijetí objednávky pokyny k platbě, a to zejména číslo účtu a variabilní symbol. Kupující má povinnost uvést tento variabilní symbol do platebního příkazu, aby mohla být platba spárována s objednávkou a kupující tak rychle obdržel zboží. Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Tento způsob platby můžete využít, pokud máte účet u: České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Poštovní spořitelny, mBank nebo Fio banky.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E‑mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Dodání FYZICKÉHO ZBOŽÍ

Kupující volí možnosti dopravy v objednávkovém formuláři. 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Dodání DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ

E-booky v PDF formáty a audio nahrávky v MP3 formátu

Zboží je kupujícímu dodáno spolu s Daňovým dokladem na emailovou adresu určenou kupujícím objednávce jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Zboží je dodáváno obratem po přijetí platby.

Aktualizace a podpora nejsou s ohledem na charakter produktu (soubory MP3 a PDF) v ceně.

 

Online kurz

Při koupi online kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu.

V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den.

Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na webovém rozhraní při objednávce kurzu.

On-line kurz bude dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na příslušný bankovní účet, s výjimkou takového on-line kurzu, u kterého je kurz dodán (otevřen) v předem stanovený den pro všechny účastníky.

 

Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám.

Není-li na webovém rozhraní při objednávce produktu uvedeno jinak, garantujeme vám možnost přístupu do členské sekce zakoupeného online kurzu po dobu 1 roku od udělení přístupu, pak bude přístup do členské sekce zrušen bez předchozího upozornění.

V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

 

S ohledem na charakter digitálních produktů nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

Po dodání si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu.

 

5. Odstoupení od smlouvy

FYZICKÉ ZBOŽÍ

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Nelze však mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které by kupující používal, opotřebovat a/nebo poškodil.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené výše a to buď na e-mail info@KidFamilyEnglish.com nebo na adresu prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 

Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

DIGITÁLNÍ PRODUKTY

Dle § 1837 l) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

6. Funkčnost digitálního obsahu a autorská práva

Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Abyste s ním mohli pracovat, je potřeba mít k dispozici funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete.

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

 7. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

– zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího prostřednictvím emailové adresy: daniela@kidfamilyenlish.com nebo vendy@SvihadloNeniNuda.cz
Re
klamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

 8. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15

120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5.2.2023